Om projektet

Den här bloggen är en kommunikationskanal för Lunds universitets gemensamma webbtillgänglighetsprojekt. Projektgruppen är avsändare för bloggen och vi vänder oss till alla medarbetare som är intresserade av att följa tillgänglighetsarbetet. I regelbundna inlägg berättar vi vad som händer inom projektet. Vi tar även upp nyheter och tips som rör webbtillgänglighet i stort. Kommentera gärna våra inlägg!

Bakgrund i ny lag

Projektet för webbtillgänglighet startade den 1 april 2020 och pågår till och med oktober 2021. Bakgrunden till projektet är att LU:s webbplatser, från och med den 23 september 2020, ska leva upp till ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”. Det innebär att innehållet på webbplatserna (webbsidor, dokument, video…) ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av den internationella webbstandarden för tillgänglighet WCAG (Web Content Accessibility Guidelines.) Här följer en kort sammanfattning av WCAG:s grundläggande principer för webbplatser:

  • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.
  • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.
  • Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt.
  • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär också att det på varje webbplats ska finnas en tillgänglighetsredogöresle som beskriver hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven samt innehåller en funktion för att meddela brister i tillgängligheten.

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet är att stödja LU:s verksamheter inom området webbtillgänglighet och på så sätt öka tillgängligheten för användarna. Några av projektets effektmål är:

  • Ökad kunskap om universitetets nuläge gällande webbtillgänglighet
  • Ökad medvetenhet om, och förståelse för, webbtillgänglighet inom Lunds universitet
  • Medarbetarna känner att det finns ett fullgott stöd inom webbtillgänglighet som motsvarar deras behov i förhållande till universitetets ambitionsnivå
  • Högre lagefterlevnad av webbtillgänglighetslagstiftningen (Projektet tar ansvar för att stödja organisationen inom webbtillgänglighet, men ansvaret för laguppfyllnad ligger i respektive organisation och roll.)

Uppdragsgivare för projektet är förvaltningschef Susanne Kristensson. Kommunikationsdirektör Caroline Runéus är projektägare och styrgruppsordförande.  

Kontakta projektgruppen

Tre personer i parkmiljö.
Projektgruppen (fr.v): Helena Bergqvist (med i projektet under 2020), Peter Svensson, Lisa Hagsten och Kajsa Roubert.

Projektgruppen består av Kajsa Roubert (projektledare), Peter Svensson (projektkoordinator) och Lisa Hagsten (projektkommunikatör.)

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla tillganglighet@kommunikation.lu.se