Visa rutor

Tack och hej från projektet!

Det här är det sista inlägget på projektbloggen. Den 30 september avslutas Webbtillgänglighetsprojektet. Nu fortsätter LU:s arbete med webbtillgänglighet i linjen och det centrala stöd som projektet har byggt upp finns kvar.

Läs mer i nyheten på Medarbetarwebben: ”Webbtillgänglighetsprojektet avslutas – fortsatt stöd finns kvar”


Projektgruppen bestående av Kajsa Roubert, Peter Svensson och Lisa Hagsten. Foto.Gruppen för webbtillgänglighetsprojektet bestående av Kajsa Roubert, Peter Svensson och Lisa Hagsten.

september 29, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Den 23 juni ska även appar vara tillgängliga

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska vara tillgängliga. Alla som omfattas av lagen om tillgänglighet i digital offentlig service, eller DOS-lagen som den svenska implementationen av direktivet kallas, har fram till 23 juni i år på sig att se till att just apparna är tillgängliga.

Nu har Funka tagit fram en App-guide som ska hjälpa dig att testa hur tillgänglig din app är.

Ladda ner App Guiden på Funkas webbplats

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Se avsnitt om tillgänglighet i ny utbildning för webbpublicister

Nu finns det möjlighet att ta del av ett utbildningsavsnitt om ”Tillgängligt webbinnehåll” i Canvas. Avsnittet är en del i den kommande digitala internutbildningen ”Planera och skapa innehåll för Lunds universitets webbplatser”. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med att ta fram innehåll och bygga webbsidor i rollen som webbpublicist, men kan också vara relevant för den som ansvarar för en webbplats i egenskap av verksamhetsansvarig. Utbildningen är inte kopplad till något speciellt verktyg för webbpublicering.

Innehållet består av filmer, texter, quizzar, modeller och verktyg, samt länkar till fördjupning i de olika ämnena. Syftet med utbildningen är att ge webbpublicister inom universitetet en gemensam utgångspunkt för sitt arbete och ytterligare kunskap om metoder och principer för att göra webbinnehållet tillgängligt och användbart. Några avsnitt av utbildningen kommer att ta upp mer strategiska perspektiv på webbinnehållet och syftar till att ge verksamheter ökad kunskap inför prioriteringar och beslut kring webbarbetet.

Utbildningen kommer att publiceras i mindre delar, allt eftersom de olika avsnitten blir klara. Först ut är alltså avsnittet om webbtillgänglighet.

Direktlänk in i utbildningsavsnittet ”Tillgängligt innehåll” – Canvas

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vägledning i tillgänglighetsfrågor för chefer

Ansvarar du för en eller flera webbplatser? För dig som vill ha stöd att komma igång med tillgänglighetsarbetet på ett mer strukturerat sätt finns nu en särskild vägledning på Medarbetarwebben.

Vägledningen består av ett antal frågor om den egna webbplatsen och dess organisation – frågor som chefer och medarbetare kan reflektera över tillsammans. Den ger även prioriteringshjälp för arbetet med webbtillgänglighet.

– Jag tycker att vägledningen är bra och informativ, säger Mona Hansson, tf sektionschef vid sektionen HR, som har tittat närmare på den nya stödsidan för chefer.

– Det är bra att det klargörs redan i inledningen att man som chef har ett stort ansvar för tillgänglighetsfrågorna, menar hon och tillägger:
– Jag uppskattar också introduktionsfilmen om tillgänglighet för den visar så tydligt vilka hinder som kan finnas och det var en ögonöppnare för mig i alla fall.

Vägledning i tillgänglighetsfrågor för dig som chef – LU:s lathund för webbtillgänglighet, Medarbetarwebben

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

LU-producerade filmer om tillgängliga dokument

Att skapa digitala dokument som uppfyller lagkraven på tillgänglighet är inte alltid så lätt. Men nu finns nya utbildningsfilmer till hjälp för dig som producerar dokument till universitetets interna och externa webbplatser.

Det är tre korta instruktionsfilmer, skapade vid sektionen Kommunikation, som handlar om hur du gör ett tillgängligt digitalt dokument med utgångspunkt i LU:s egen tillgänglighetsanpassade Wordmall. Den första filmen heter ”Förarbete – hämta mallen och spara”, den andra ”Arbeta med innehållet” och den tredje ”PDF-export och kontroll i Word”.

Se LU-filmerna om tillgängliga dokument – LU:s lathund för webbtillgänglighet

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentarUtbildningsfilm om tillgängliga PDF-filer

Skapar du dokument som ska publiceras på universitetets externa och interna webbplatser? Nu finns en gedigen utbildningsfilm som du som LU-anställd kostnadsfritt kan ta del av, för att lära dig om hur du gör PDF:er som uppfyller de nya lagkraven på webbtillgänglighet.

Filmen är producerad av företaget Funka, som är experter på tillgänglighet. Den består av flera olika delar och det går bra att pausa eller gå tillbaka och se om avsnitt. Du får lära dig hur du gör en tillgänglig PDF-fil utifrån ett Word-dokument och utifrån ett InDesign-dokument. Filmen visar även efterarbetet med tillgänglighetskontroll i programmet Adobe Acrobat Pro.

Vill du se Funkas utbildningsfilm? Mejla tillganglighet@kommunikation.lu.se för att få tillgång till filmen. (Observera att du sedan inte får sprida inloggningsuppgifterna vidare utan varje medarbetare som vill se filmen ska först skicka ett mejl till adressen ovan.)

Inom kort kommer fler utbildningsfilmer, producerade inom universitetet, om hur du skapar en tillgänglig PDF utifrån LU:s egen tillgänglighetsanpassade Wordmall. Mer information kommer.

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Digital träff om att texta filmer

Den 28 januari håller sektionen Kommunikation vid Lunds universitet en digital kommunikationsträff som handlar om filmtextning.

Datum: Torsdag 28 januari
Tid: 08:30-09:45
Plats: Zoom

Träffen gästas av videoexperten Mikael Hellman från Malmö stad som kommer att prata om varför det är viktigt att göra video och podcasts tillgängliga, samt praktiska tips kring verktyg och arbetsmetoder för textning och transkribering. Han kommer även att prata lite om syntolkning.

Cecilia Schubert från sektionen Kommunikation kommer att berätta om hur sektionen har använt sig av studentmedarbetare som hjälp med att texta, samt visa vilka textningsverktyg som används. Medverkar gör också LUs tillgänglighetsprojekt med projektledare Kajsa Roubert.

Anmäl dig till Eva Westerberg eva.westerberg@kommunikation.lu.se senast den 26 januari. Zoom-länk skickas ut till anmälda innan träffen.

januari 13, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg